КЗ "КДЮСШ № 11" м. Харків

 
ЗНО

Інформація для батьків

 

                      Набір на відділення здійснюється за віком:
                                         Художня гімнастика - з 5 років;
                         Футбол - з 6 років;
                         Настільний теніс та волейбол - з 7 років;
                         Боротьба самбо - з 8 років;
                         Стендова стрільба - з 12 років;

                         Дзюдо - з 6 років.              Переведення вихованців ДЮСШ відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальній програмі з видів спорту. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у ДЮСШ у групах попередньої базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з Відділом. Вихованці можуть перебувати у ДЮСШ до 23 років включно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах 1-ІV рівня акредитації.

                     Вихованці КДЮСШ мають право на:                
                            - безпечні та нешкідливі умови навчання;
                            - користування спортивною та оздоровчою базою;
                            - участь у різних видах навчально-тренувальної роботи, спортивних змаганнях та інших заходах;
                            - вільне вираження поглядів, переконань, захист від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
                             - отримання свідоцтва про закінчення КДЮСШ та особистої картки спортсмена.

Вихованці КДЮСШ зобов’язані:
- удосконалювати та підвищувати свою майстерність;
- виконувати навчально-тренувальні навантаження з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, за індивідуальними та календарними планами;
- дотримуватись встановленого спортивного режиму та особистої гігієни;
інші зобов’язання, передбачені чинним законодавством.

Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
                              - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування КДЮСШ;
                              - звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування КДЮСШ з питань її роботи;
                              - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази КДЮСШ;
                              - захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових ор
ганах.